ROK SZKOLNY 2019 - 2020

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram

Harmonogram dyżurów nauczycieli

Procedury Bezpieczeństwa - organizacja konsultacji w szkole

Procedury

Zgoda rodziców/opiekunów na pomiar temperatury dziecka

Zgoda na pomiar temperatury

Zgody w formie papierowej znajdują się holu szkoły. Na razie wystarczy zgoda napisana odręcznie wg przesłanego wzoru.Harmonogram rekrutacji do LO w Strzelcach Opolskich na rok szkolny 2020/2021Procedura organizacji konsultacji dla uczniów klas VIII ZPO Kalinowicach w czasie zdalnego nauczania

Procedura
Informujemy że, od poniedziałku 25.05.2020 r., w szkole, odbywać się będą konsultacje dla ósmoklasistów


Komunikat MEN

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.
Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco: od 18 maja br.

 • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
Od 25 maja br.:
 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
 • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
 • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.
Od 1 czerwca br.:
 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej


Załączniki:

Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30b

Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30c

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna.pdf

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf

Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf


Ważna informacja

Od 4 maja 2020 roku do odwołania, w przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym (boiska szkolne i wielofunkcyjne, w tym orliki) obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

 • osoby zamierzające skorzystać z boiska zobowiązane są do wcześniejszego ustalenia z zarządcą boiska (telefonicznie lub e-mailem) terminu w jakim chcą skorzystać, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, wskazując liczbę uczestników gry (maksymalnie 6 osób),
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia i po opuszczeniu danego obiektu sportowego, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu,
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie.

Dane kontaktowe zarządcy: tel. 774617513;
e-mail: sekretariat@zpokalinowice.strzelceopolskie.edu.pl


Komunikat MEN

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Zależy nam, aby z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W załączeniu przekazuję komunikat w tej sprawie i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które będą wsparciem w organizacji zajęć w przedszkolach. W materiałach znajdą Państwo wskazówki, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz o przekazanie ich pracownikom Państwa placówki. Wkrótce prześlemy Państwu regulacje prawne i inne przydatne materiały.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

Otwieramy przedszkola od 6 maja br. – komunikat MEN

Wytyczne GIS i MZ – plik w wersji pdf

Wytyczne GIS i MZ – plik w wersji word


Listy dzieci przyjętych do ZPO Kalinowice

Dzieci, które należą do obwodu Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach są przyjęte automatyczne. Dzieci, które uczęszczały do Przedszkola w Kalinowicach i złożyły deklarację o kontynuacji zostały przyjęte.

Lista dzieci przyjetych do szkoły

Lista dzieci przyjetych do przedszkola


Informujemy że, od poniedziałku 30.03.2020 r., obowiazuje nowy czas trawnia lekcji i przerw.


Dodatkowe materiały do samodzielnej pracy w domuE-podręczniki

Propozycje materiałów dydaktycznych /zdalne lekcje

Egzamin ósmioklasisty

Ważna informacja

W dniach od 12.03-25.03.2020 r. w ZPO w Kalinowicach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone. W dniach 12-13 marca szkoła i przedszkole organizują jedynie zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci i uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, natomiast od 16-25 marca wszystkie zajęcia odwołane.
Wszelkie informacje na temat koronawirusa są dostępne na stronach:

Ministerstwa Edukacji

Sejmu

Portalu informacyjnego MEN


Apelujemy do uczniów i ich rodziców o rozsądek. Brak zajęć w szkołach to nie czas ferii, spotkań towarzyskich i wizyt w galeriach handlowych.
Główny Inspektor Sanitarny przypomina, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Zachowujmy się odpowiedzialnie.
Zespół Placówek Oświatowych
w Kalinowicach

ul.Szkolna 1
47-100 Strzelce Opolskie

Telefon: (077) 461 75 13
INSTRUKCJA DLA RODZICÓW
ZPO Kalinowice